Alles van Asten
Bekijk de agenda

Zes Peelgemeenten voeren samen Bibob-beleid

Zes Peelgemeenten voeren samen Bibob-beleid
Geplaatst 23 november 2017

De zes gemeenten in Peelland - Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek en Someren - slaan de handen ineen voor het opstellen van gezamenlijke beleidsregels

Zes Peelgemeenten voeren samen Bibob-beleid

De zes gemeenten in Peelland - Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek en Someren - slaan de handen ineen voor het opstellen van gezamenlijke beleidsregels. Ze stellen de regels op voor de branches waarop de Wet Bibob van toepassing is. Deze wet voorkomt dat vergunningen, subsidies en overheidsopdrachten op een verkeerde manier worden gebruikt. Door het gelijktrekken van de regels voorkomen we dat aanvragers uitwijken naar de gemeente met de soepelste regelgeving in de regio. Voor de horeca, speelautomatenhallen en seksinrichtingen geldt er al regionaal beleid.

De beleidsregels worden gefaseerd ingevoerd. Als eerste zijn beleidsregels opgesteld voor de omgevingsvergunning bouw. Daarna volgen gezamenlijke beleidsregels voor de omgevingsvergunning milieu en vastgoedtransacties met tot slot: beleidsregels voor subsidies en aanbestedingen.

Ondermijnende criminaliteit

In Nederland krijgen we steeds meer te maken met ondermijnende criminaliteit. Kenmerkend voor ondermijning is de verwevenheid tussen de boven- en onderwereld. Criminelen maken gebruik van bijvoorbeeld vergunningen, subsidies en overheidsopdrachten om criminele activiteiten uit te voeren. Zoals bijvoorbeeld het witwassen van crimineel geld. Dit tast de integriteit van de overheid aan.

De Wet Bibob

De Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Wet Bibob) geeft de overheid een instrument in handen om te voorkomen dat vergunningen, subsidies en overheidsopdrachten op een verkeerde manier gebruikt worden. Als er een ernstig gevaar dreigt dat bijvoorbeeld een vergunning wordt misbruikt, kan de gemeente de aanvraag weigeren of de vergunning intrekken. Zo voorkomt de overheid dat zij meewerkt aan criminele activiteiten. Om het risico te bepalen, voert de gemeente een eigen onderzoek uit. Ook kan de gemeente een advies aanvragen bij het Landelijk Bureau Bibob. In zogenoemde beleidsregels legt de gemeente vast binnen welke branches en in welke gevallen de Wet Bibob wordt toegepast.

Nieuwe beleidsregel omgevingsvergunning bouw

Onlangs hebben de zes gemeenten de eerste gezamenlijke beleidsregel vastgesteld voor de omgevingsvergunning bouw. De nieuwe beleidsregel treedt op 1 januari 2018 in werking.

In de beleidsregel is weergegeven in welke gevallen de Bibob-toets wordt toegepast op de omgevingsvergunning bouwactiviteit. Het uitgangspunt is dat de Bibob-toets niet bij elke aanvraag plaatsvindt, maar dat de toepassing beperkt blijft tot de volgende gevallen:
- Er is sprake van een financiële investering van redelijke omvang (meer dan € 500.000,-);
- Er is sprake van een in de beleidsregel genoemde risicocategorie;
- Eigen informatie of informatie van partners als het Openbaar Ministerie of het RIEC geeft aanleiding tot een Bibob-toets;
- De bouwactiviteit met bouwkosten van meer dan € 50.000,- illegaal is gestart.

Folder

De gemeenten ontwikkelen samen een folder met daarin de inhoud en mogelijke gevolgen van de Bibob-toets uitgelegd. Publicatie van de folder volgt voordat de nieuwe beleidsregel op 1 januari 2018 in werking treedt.

Zes Peelgemeenten Nederland voeren samen Bibob-beleid


Meer informatie | Bron:

Reacties op dit bericht


Zelf een reactie toevoegen

Er zijn nog geen reacties op dit bericht.
« terug