Alles van Asten
Bekijk de agenda

Bekendmakingen gemeente Asten

Bekendmakingen gemeente Asten
Asten Geplaatst 23 december 2017

De raad van de gemeente Asten maakt bekend:

Bekendmakingen gemeente Asten

De raad van de gemeente Asten maakt bekend:

Legesverordening gemeente Asten 2018

 

De raad van de gemeente Asten;gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 31 oktober 2017

Gehoord het advies van de Commissie Algemene Zaken en Control van 23 november 2017

Gelet op de artikelen 156, eerste en tweede lid, aanhef en onderdeel h, en 229 , eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet, artikel 1 van de Wet van 13 oktober 2011, houdende regeling van een grondslag voor de heffing van rechten voor de Nederlandse identiteitskaart (Stb. 2011, 440)

besluit:

Verordening rioolheffing gemeente Asten 2018

De raad van de gemeente Asten

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 31 oktober 2017

Gehoord het advies van de Commissie Algemene Zaken en Control van 23 november 2017

Gelet op artikel 228a van de Gemeentewet

besluit:

Verordening marktgelden gemeente Asten 2018

De raad van de gemeente Asten

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 31 oktober 2017

gehoord het advies van de Commissie Algemene Zaken en Control van 23 november 2017

gelet op artikel 229 eerste lid, aanhef en onderdelen a en b van de Gemeentewet

besluit:

 

Verordening lijkbezorgingsrechten gemeente Asten 2018

De raad van de gemeente Asten

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 31 oktober 2017

gehoord het advies van de Commissie Algemene Zaken en Control van 23 november 2017

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet

besluit:

 

Bekendmakingen gemeente Asten


Meer informatie | Bron:

Reacties op dit bericht


Zelf een reactie toevoegen

Er zijn nog geen reacties op dit bericht.
« terug