Alles van Asten
Bekijk de agenda

Omgevingsvergunningen gemeente Asten

Omgevingsvergunningen gemeente Asten
Asten Geplaatst 8 september 2017

De volgende openbare bekendmakingen, van burgemeester en wethouders, liggen ter inzage bij het Klant Contact Centrum in het gemeentehuis.

Omgevingsvergunningen gemeente Asten

De volgende openbare bekendmakingen, van burgemeester en wethouders, liggen ter inzage bij het Klant Contact Centrum in het gemeentehuis.

Aanvraag omgevingsvergunning Diesdonk 37 te Ommel

De volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning is ingediend op genoemde datum:

Diesdonk 37 te Ommel

het realiseren van een minicamping 24-08-2017

Het betreft hier uitsluitend een kennisgeving van de ontvangst van een aanvraag. Het indienen van een zienswijze of bezwaarschrift dan wel het instellen van beroep is (nog) niet mogelijk. In de bekendmaking van de verlening van de vergunning dan wel de terinzagelegging van de ontwerp-vergunning zal tezijnertijd worden aangegeven op welke wijze tegen het (ontwerp)besluit kan worden geageerd.

Aanvraag omgevingsvergunning Vinkenstraat en Meijelseweg te Asten

De volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning is ingediend op genoemde datum:

Vinkenstraat voor huisnummer 4 en Meijelseweg nabij huisnummer 45 te Asten

het kappen van 2 bomen (Amerikaanse eiken) 17-08-2017

Het betreft hier uitsluitend een kennisgeving van de ontvangst van een aanvraag. Het indienen van een zienswijze of bezwaarschrift dan wel het instellen van beroep is (nog) niet mogelijk. In de bekendmaking van de verlening van de vergunning dan wel de terinzagelegging van de ontwerp-vergunning zal tezijnertijd worden aangegeven op welke wijze tegen het (ontwerp)besluit kan worden geageerd.

 

Verleende omgevingsvergunning Wilhelminastraat 6 te Asten

De volgende verleende omgevingsvergunning is verzonden op genoemde datum:

Wilhelminastraat 6 te Asten

het verbouwen van winkel met woning tot drie appartementen 30-08-2017

Binnen 6 weken na datum van verzending kunnen belanghebbenden tegen de vergunning een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de burgemeester en wethouders, Postbus 290, 5720 AG Asten. Tevens kan een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant te ‘s-Hertogenbosch, sector Bestuursrecht, Postbus 90125 5200 MA 's-Hertogenbosch.

Verleende omgevingsvergunning Dijkstraat 15 te Asten

De volgende verleende omgevingsvergunning is verzonden op genoemde datum:

Dijkstraat 15 te Asten

het verbouwen van een woning 31-08-2017

Binnen 6 weken na datum van verzending kunnen belanghebbenden tegen de vergunning een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de burgemeester en wethouders, Postbus 290, 5720 AG Asten. Tevens kan een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant te ‘s-Hertogenbosch, sector Bestuursrecht, Postbus 90125 5200 MA 's-Hertogenbosch.

Verleende omgevingsvergunning Dijkstraat 51 te Asten

De volgende verleende omgevingsvergunning is verzonden op genoemde datum:

Dijkstraat 51 te Asten

het herbouwen van een woning en bedrijfsruimte 01-09-2017

Binnen 6 weken na datum van verzending kunnen belanghebbenden tegen de vergunning een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de burgemeester en wethouders, Postbus 290, 5720 AG Asten. Tevens kan een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant te ‘s-Hertogenbosch, sector Bestuursrecht, Postbus 90125 5200 MA 's-Hertogenbosch.

 

Aanvraag omgevingsvergunning Veluwsedijk 1 te Asten-Heusden

De volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning is ingediend op genoemde datum:

Veluwsedijk 1 te Asten-Heusden

het kappen van 7 eikenbomen en 7 berkenbomen 29-08-2017

Het betreft hier uitsluitend een kennisgeving van de ontvangst van een aanvraag. Het indienen van een zienswijze of bezwaarschrift dan wel het instellen van beroep is (nog) niet mogelijk. In de bekendmaking van de verlening van de vergunning dan wel de terinzagelegging van de ontwerp-vergunning zal tezijnertijd worden aangegeven op welke wijze tegen het (ontwerp)besluit kan worden geageerd.

Verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning Antoniusstraat 38 te Asten-Heusden

De wettelijke beslistermijn van de volgende aanvraag omgevingsvergunning is met 6 weken verlengd op genoemde datum:

Antoniusstraat 38 te Asten-Heusden

het wijzigen van een dakconstructie en het aanbrengen van een nieuwe buitengevel 1-9-2017

 

Omgevingsvergunningen gemeente Asten


Meer informatie | Bron:

Reacties op dit bericht


Zelf een reactie toevoegen

Er zijn nog geen reacties op dit bericht.
« terug