Alles van Asten
Bekijk de agenda

Commissievergaderingen gemeente Asten

Commissievergaderingen gemeente Asten
Asten Geplaatst 8 september 2017

Volgende week vinden er weer openbare commissievergaderingen plaats.

Commissievergaderingen gemeente Asten

Volgende week vinden er weer openbare commissievergaderingen plaats. U bent van harte welkom deze bij te wonen in de raadzaal van het gemeentehuis. Aanvang: 20.00 uur.

De agenda van de commissie Burgers op maandag 11 september 2017, is als volgt:

1. Opening
2. Vaststellen agenda
3. Besluitenlijst van de vergadering van 7 juni 2017
4. Ingekomen stukken gericht aan de raad
5. Voor- en vroegschoolse educatie
Privatisering clubgebouw KV Klimop
6. Landelijke autorisatie GBA-V Zuidoost Brabant
7. Addendum intentieovereenkomst nieuw gemeenschapshuis Asten
8. Zienswijze begrotingswijziging gemeentelijke bijdrage Senzer 2017
9. Informatief overleg met de bestuurder over lopen belangrijke processen en projecten, o.a. verbonden partijen.
10. Rondvraag en sluiting

De agenda van de commissie Ruimte op dinsdag 12 september 2017, is als volgt:

1. Opening
2. Vaststellen agenda
3. Besluitenlijst van de vergadering van 6 juni 2017
4. Herinrichting Emmastraat- Wolfsberg
5. Plan van aanpak duurzaamheid Asten
6. Ruimtelijke agenda De Peel
7. Concept Ontwerpbestemmingsplan Asten Kanaalweg 5-8
8. Evaluatie hondenbeleid 2017
9. Informatief overleg met de bestuurder over lopen belangrijke processen en projecten, o.a. verbonden partijen.
10. Stukken ter kennisneming aan de commissie
11. Rondvraag en sluiting

De agenda van de commissie Algemene Zaken en Control op donderdag 14 september 2017, is als volgt:

1. Opening
2. Vaststellen agenda
3. Besluitenlijst van de vergadering van 8 juni 2017
4. Ingekomen stukken gericht aan de raad
5. Actualisering van de verordening behandeling bezwaarschriften
6. Eindrapport evaluatie bestuurlijke samenwerking Metropoolregio Eindhoven
7. Toestemming te verlenen aan het college om het verzoek tot samenwerking in te dienen bij de BSOB met als doel om op 1 januari 2018 de taken op het gebied van Belastingen en WOZ over te dragen aan deze GR.
8. Verordening op de vertrouwenscommissie (her)benoeming en klankbordgesprekken burgemeester.
9. Stukken ter kennisneming aan de commissie
10. Rondvraag en sluiting

Commissievergaderingen gemeente Asten

Asten maandag 11 september 2017 - donderdag 14 september 2017
Aanvang: 20.00 uur. Gemeentehuis Asten Koningsplein 3, 5721 GJ Asten


Meer informatie | Bron:

Reacties op dit bericht


Zelf een reactie toevoegen

Er zijn nog geen reacties op dit bericht.
« terug