Alles van Asten
Bekijk de agenda

Ernest de Groot krijgt Unie penning

Ernest de Groot krijgt Unie penning
Geplaatst 10 juli 2017

Dagelijks bestuurslid Ernest de Groot van waterschap Aa en Maas kreeg uit handen van dijkgraaf Lambert Verheijen de zogenoemde Unie-penning.

Ernest de Groot krijgt Unie penning

Dagelijks bestuurslid Ernest de Groot van waterschap Aa en Maas kreeg uit handen van dijkgraaf Lambert Verheijen de zogenoemde Unie-penning. Dat is een onderscheiding van verdiensten voor waterschapbestuurders. Ernest de Groot komt uit Uden en is vanaf het begin van de fusie tussen de waterschappen Aa en Maaskant bestuurlijk actief in het Dagelijks Bestuur. Dat is vandaag op de kop af 12,5 jaar.

Klimaatadaptatie

In het Dagelijks Bestuur van Aa en Maas heeft De Groot (Water Natuurlijk) onder meer in portefeuille het beleid rondom de Peelvenen, waterkwaliteit in landelijk- en stedelijk gebied, beekherstel, recreatie en recreatief medegebruik. Verder is De Groot de gebiedsbestuurder voor het district Boven Aa (Deurne) en in die rol zeer actief betrokken bij de weerdialoog met de gemeente Someren. "Klimaatverandering is een maatschappelijke opgave. We kunnen niet wegkijken, we moeten daar op acteren. Maar dat kunnen we niet alleen", zegt De Groot. Hij trekt met samen wethouder Leon van de Moosdijk en Lex Huijbers (waterschap De Dommel) het gebiedsproces in Someren. "In discussies met inwoners, boeren en tuinders, IVN, Staatsbosbeheer en de gemeente, zeg ik steeds ‘een kwart van het probleem kunt u zelf oplossen, een kwart kunnen wij oplossen, een kwart de gemeente en een kwart van de problemen zullen we moeten accepteren dat daar niets aan te doen is", aldus De Groot.

R.O. Landschap Water Natuurlijk

Ernest de Groot, was beleidsmedewerker, consultant, adviseur en wethouder, is opgeleid aan de Wageningen Universiteit in cultuurtechniek en landinrichting. Binnen het bestuur van Aa en Maas is De Groot actief voor de partij Water Natuurlijk. Eerder was De Groot (CDA) onder meer wethouder in Uden. Ernest de Groot heeft een aantal nevenfuncties (zie ook CV): Lid Algemeen Bestuur Brabants Landschap, Lid Raad van Advies IVN Consulentschap Noord-Brabant, Secretaris Stichting Vrijwillig Landschapsbeheer Uden, Senior Adviseur Ruimtelijke Ordening en Landschap, Voorzitter Fiets-Forum Uden en Secretaris Klankbordgroep Kerkenvisie Uden. Verder is Ernest de Groot is een fervent toerfietser.

Ernest de Groot krijgt Unie penning


Meer informatie | Regio Platform Deurne | Regio Platform Asten | Regio Platform Someren

« terug