Alles van Asten
Bekijk de agenda

Omgevingsvergunningen gemeente Asten

Omgevingsvergunningen gemeente Asten
Asten Geplaatst 7 juli 2017

De volgende openbare bekendmakingen, van burgemeester en wethouders, liggen ter inzage bij het Klant Contact Centrum in het gemeentehuis.

Omgevingsvergunningen gemeente Asten

De volgende openbare bekendmakingen, van burgemeester en wethouders, liggen ter inzage bij het Klant Contact Centrum in het gemeentehuis.

Aanvraag omgevingsvergunning Dijkstraat 15 te Asten

De volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning is ingediend op genoemde datum:

Dijkstraat 15 te Asten

het verbouwen van een woning 22-05-2017

Het betreft hier uitsluitend een kennisgeving van de ontvangst van een aanvraag. Het indienen van een zienswijze of bezwaarschrift dan wel het instellen van beroep is (nog) niet mogelijk. In de bekendmaking van de verlening van de vergunning dan wel de terinzagelegging van de ontwerp-vergunning zal tezijnertijd worden aangegeven op welke wijze tegen het (ontwerp)besluit kan worden geageerd.

Aanvraag omgevingsvergunning Diesdonk 26 en Diesdonkerweg 22b te Ommel

De volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning is ingediend op genoemde datum:

Diesdonk 26 en Diesdonkerweg 22b te Ommel

het veranderen van een inrichting 30-06-2017

Het betreft hier uitsluitend een kennisgeving van de ontvangst van een aanvraag. Het indienen van een zienswijze of bezwaarschrift dan wel het instellen van beroep is (nog) niet mogelijk. In de bekendmaking van de verlening van de vergunning dan wel de terinzagelegging van de ontwerp-vergunning zal tezijnertijd worden aangegeven op welke wijze tegen het (ontwerp)besluit kan worden geageerd.

Aanvraag omgevingsvergunning Zonnehof 13 te Asten

De volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning is ingediend op genoemde datum:

Zonnehof 13 te Asten

het verbouwen van een woning 27-06-2017

Het betreft hier uitsluitend een kennisgeving van de ontvangst van een aanvraag. Het indienen van een zienswijze of bezwaarschrift dan wel het instellen van beroep is (nog) niet mogelijk. In de bekendmaking van de verlening van de vergunning dan wel de terinzagelegging van de ontwerp-vergunning zal tezijnertijd worden aangegeven op welke wijze tegen het (ontwerp)besluit kan worden geageerd.

Aanvraag omgevingsvergunning Prins Bernhardstraat 14 te Asten

De volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning is ingediend op genoemde datum:

Prins Bernhardstraat 14 te Asten

het wijzigen van de bestemming 28-06-2017

Het betreft hier uitsluitend een kennisgeving van de ontvangst van een aanvraag. Het indienen van een zienswijze of bezwaarschrift dan wel het instellen van beroep is (nog) niet mogelijk. In de bekendmaking van de verlening van de vergunning dan wel de terinzagelegging van de ontwerp-vergunning zal tezijnertijd worden aangegeven op welke wijze tegen het (ontwerp)besluit kan worden geageerd.

Aanvraag omgevingsvergunning Antoniusstraat 38 te Asten-Heusden

De volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning is ingediend op genoemde datum:

Antoniusstraat 38 te Asten-Heusden

het wijzigen van een dakconstructie en het aanbrengen van een nieuwe buitengevel 01-07-2017

Het betreft hier uitsluitend een kennisgeving van de ontvangst van een aanvraag. Het indienen van een zienswijze of bezwaarschrift dan wel het instellen van beroep is (nog) niet mogelijk. In de bekendmaking van de verlening van de vergunning dan wel de terinzagelegging van de ontwerp-vergunning zal tezijnertijd worden aangegeven op welke wijze tegen het (ontwerp)besluit kan worden geageerd.

Ontwerp omgevingsvergunning Zeilhoekweg 3 te Asten-Heusden

Het college van burgemeester en wethouders is voornemens met gebruikmaking van het bepaalde in artikel 3.10 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht medewerking te verlenen aan:

Zeilhoekweg 3 te Asten-Heusden

het oprichten van een melkrundveestal

Het ontwerpbesluit met de daarbij behorende bescheiden ligt met ingang van 7 juli 2017 gedurende 6 weken in het gemeentehuis bij het KCC ter inzage. Gedurende bovengenoemde termijn kan eenieder schriftelijk zienswijzen kenbaar maken bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 290, 5720 AG Asten. Tevens kunnen gedurende bovengenoemde termijn mondeling zienswijzen kenbaar gemaakt worden. Degenen die mondeling een zienswijze kenbaar willen maken kunnen binnen de bovengenoemde termijn contact opnemen met het KCC via telefoonnummer (0493) 671 212.

Wij maken u erop attent dat in beginsel slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en men belanghebbende is.

Verleende omgevingsvergunning Hazeldonk,Waardjesweg,'t Hoekske, Bosweg, Behelp, Sengersbroekweg, Broekstraat,Ospelerweg, Gezandebaan, Meijelseweg, Peelweg, Slobeendweg, Vlinkert, Polderweg, Bluijssen Broekdijk, Loverbosch, Boletenplein, Nobisweg, Hemel, Beatrixlaan, Hofstraat

De volgende verleende omgevingsvergunning is verzonden op genoemde datum:

het kappen van diverse bomen op bovengenoemde locaties 29-06-2017

Binnen 6 weken na datum van verzending kunnen belanghebbenden tegen de vergunning een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de burgemeester en wethouders, Postbus 290, 5720 AG Asten. Tevens kan een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant te ‘s-Hertogenbosch, sector Bestuursrecht, Postbus 90125 5200 MA 's-Hertogenbosch.

Verleende omgevingsvergunning Duijssencamp 44 te Asten

De volgende verleende omgevingsvergunning is verzonden op genoemde datum:

Duijssencamp 44 te Asten

het oprichten van een berging 28 juni 2017

Binnen 6 weken na datum van verzending kunnen belanghebbenden tegen de vergunning een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de burgemeester en wethouders, Postbus 290, 5720 AG Asten. Tevens kan een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant te ‘s-Hertogenbosch, sector Bestuursrecht, Postbus 90125 5200 MA 's-Hertogenbosch.

Verleende omgevingsvergunning Meijelseweg 78 te Asten-Heusden

De volgende verleende omgevingsvergunning is verzonden op genoemde datum:

Meijelseweg 78 te Asten-Heusden

het plaatsen van lichtmasten, rijbak, paddocks, kuilplaat en mestvaalt 05-08-2015

Binnen 6 weken na datum van verzending kunnen belanghebbenden tegen de vergunning een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de burgemeester en wethouders, Postbus 290, 5720 AG Asten. Tevens kan een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant te ‘s-Hertogenbosch, sector Bestuursrecht, Postbus 90125 5200 MA 's-Hertogenbosch.

Verleende omgevingsvergunning Kleine Marktstraat 13 te Asten

De volgende verleende omgevingsvergunning is verzonden op genoemde datum:

Kleine Marktstraat 13 te Asten

het starten van een bed & breakfast in woning 29-06-2017

Binnen 6 weken na datum van verzending kunnen belanghebbenden tegen de vergunning een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de burgemeester en wethouders, Postbus 290, 5720 AG Asten. Tevens kan een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant te ‘s-Hertogenbosch, sector Bestuursrecht, Postbus 90125 5200 MA 's-Hertogenbosch.

Verleende omgevingsvergunning Laarbroek 2 te Asten

De volgende verleende omgevingsvergunning is verzonden op genoemde datum:

Laarbroek 2 te Asten

het renoveren van een luchtwasserstellage 29-06-2017

Binnen 6 weken na datum van verzending kunnen belanghebbenden tegen de vergunning een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de burgemeester en wethouders, Postbus 290, 5720 AG Asten. Tevens kan een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant te ‘s-Hertogenbosch, sector Bestuursrecht, Postbus 90125 5200 MA 's-Hertogenbosch.

Verleende omgevingsvergunning Peelkesakker 30 te Asten

De volgende verleende omgevingsvergunning is verzonden op genoemde datum:

Peelkesakker 30 te Asten 28-06-2017

het kappen van een boom

Binnen 6 weken na datum van verzending kunnen belanghebbenden tegen de vergunning een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de burgemeester en wethouders, Postbus 290, 5720 AG Asten. Tevens kan een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant te ‘s-Hertogenbosch, sector Bestuursrecht, Postbus 90125 5200 MA 's-Hertogenbosch.

Verleende omgevingsvergunning Stegen 56 te Asten

De volgende verleende omgevingsvergunning is verzonden op genoemde datum:

Stegen 56 te Asten

het vernieuwen van een bijgebouw 28 juni 2017

Binnen 6 weken na datum van verzending kunnen belanghebbenden tegen de vergunning een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de burgemeester en wethouders, Postbus 290, 5720 AG Asten. Tevens kan een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant te ‘s-Hertogenbosch, sector Bestuursrecht, Postbus 90125 5200 MA 's-Hertogenbosch.

Omgevingsvergunningen gemeente Asten

 


Meer informatie | Regio Platform Deurne | Regio Platform Asten | Regio Platform Someren

Reacties op dit bericht


Zelf een reactie toevoegen

Er zijn nog geen reacties op dit bericht.
« terug